8 MARTIE/8 MARCH

Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaște și razele soarelui încep să ne încălzească sufletele. Dacă evenimentul coincide, ca perioadă din an, cu un nou început, semnificaţiile acestuia sunt legate şi de lupta femeilor pentru dobândirea unor drepturi, confundându-se ulterior cu o sărbătoare a mamelor în țările din fostul bloc sovietic.
Totuși, cum s-a născut 8 martie?
În realitate, la Congresul celei de-a doua Internaționale Socialiste din august- septembrie 1910, de la Copenhaga, Clara Zetkin, sprijinită de Rosa Luxemburg, propune instituirea unei zile internaționale a femeii. Fără însă a se stabili vreo dată precisă, fie ea 8 martie sau alta.
The 8th of March is known throughout the world as the international feast of the woman. March is the first month of spring, when all nature returns, and the rays of the sun begin to warm our souls. If the event coincides, as a period of the year, with a new beginning, its significance is also related to women’s struggle to acquire rights, later confounding with a feast of mothers in the former Soviet bloc countries.
How, however, was born March 8?
In fact, Clara Zetkin, supported by Rosa Luxemburg, proposes the establishment of an international women’s day at the Congress of the Second Socialist Congress in August-September 1910 in Copenhagen. But no precise date is set, either March 8 or the other.

Did you like this? Share it!

Leave Comment